Alapfogalmak

SARS-CoV-2-TTP Protokoll szerint (Szerző: Ritz Tibor)
A teljes dokumentáció   LETÖLTHETŐ INNEN

FertÅ‘tlenítés (dezinfekció)
Minden olyan kémiai és/vagy fizikai eljárás, amely, egy adott térben vagy felületetem jelen lévÅ‘ korokozók elpusztítására, számuk drasztikus csökkenésére vagy inaktiválásukra irányul és azt eredményesen megvalósítja.

Tisztítás
Minden olya kémiai és/vagy fizikai eljárás, amely, egy adott térben vagy felületetne, az oda nem való anyagokat távolítja el.

Takarítási szolgáltatás
Formailag és tartalmilag értékelhetÅ‘, bizalmi, dokumentált és lehetÅ‘ség szerint a megrendelÅ‘ fÅ‘tevékenységébe integrált szolgáltatás, mely során egy elÅ‘re meghatározott területen, az oda nem való és ott valamilyen kockázatot jelentÅ‘ anyagokat tartják távol vagy távolítják el szakszerű módszerekkel és tervezett idÅ‘ben. A takarítási szolgáltatás tehát mindenre kiterjed a tisztításra és a fertÅ‘tlenítésre is.

Mikroorganizmus
Mikroszkopikus méretű, egy- vagy többsejtű, vagy sejtes szerkezet nélküli élÅ‘/életjeleket mutató szervezet. Ide tartoznak a baktériumok, egyes gombák, vírusok, tágabb értelemben a moszatok, vagy egysejtűek is.

Patogén (korokozó)
A mikroorganizmusok azon csoportja, amelyek sajátos anyagcseréjüknek (toxinok ürítése), vagy viselkedésüknek (sejtek funkcióinak átprogramozása) köszönhetÅ‘en, ha egy szervezetben egy bizonyos szint felett elszaporodnak, az adott szervezet egészségét és sok esetben a túlélését veszélyeztetik.

Vírus
1892-ben felfedezett mikroszkopikus méretű (20-1500 nanométer, vagyis 0,02 – 1,5 mikronméter), a sejteken kívül életjelenségeket nem mutató, az esetek többségében patogén biológiai organizmus, amely nem sejtes szervezÅ‘désű és csak parazitaként, más élÅ‘lények sejtjeiben képes szaporodni.

SARS-CoV-2
Egy új – korábban emberben nem azonosított – rendkívül patogén, elsÅ‘sorban cseppfertÅ‘zéssel terjedÅ‘ koronavírus törzs. Átlagos inkubációs periódusa körülbelül 5 nap. FertÅ‘zési képessége és a halálozási aránya is többszöröse az influenzáénak, fÅ‘leg 70 év feletti emberek esetében.
Jelenlegi ismeretink szerint hÅ‘ érzékeny és 56° C hÅ‘mérsékleten 30 perc alatt inaktiválható, 75%-os alkoholos, peroxiecetsav és klórtartalmú fertÅ‘tlenítÅ‘szerekkel hatékonyan elpusztítható. További fontos szempont, hogy mely felületeken marad aktív és mennyi ideig. Úgy is fogalmazhatunk, hogy bizony felületeket kedvel.

Perszisztencia (idÅ‘beni fertÅ‘zÅ‘képesség)
Egy mutatószám, ami azt fejezi ki, hogy mennyi ideig marad egy mikroorganizmus potenciális életben és/vagy aktív, miután kikerült a környezetbe. Nyilván ez nagyrészt függ attól, hogy ez baktérium, gomba vagy vírus. A baktériumok és gombák, amennyiben a felületeken kedvezÅ‘ életkörülményeket (mikro klimatikai viszonyok, táptalaj) találnak képesek önállóan szaporodni és egyes fajok pedig a kedvezÅ‘tlen körülmények hatására spóra „üzemmódra” állnak át és akár több 1 000 évig is képesek ebbe az állapotban maradni. A vírusok esetében viszont amennyiben nem találnak megfelelÅ‘ élÅ‘ sejtet, szaporodni nem képesek és annak megfelelÅ‘en, hogy milyen fajtájúak, milyen mikro klimatikai környezetbe kerülnek és milyen az a felület ahová kerülnek, néhány órától néhány napig élnek túl, vagyis maradnak fertÅ‘zÅ‘képesek vagy funkcionálisak. Vírusok tekintetében is van adat arra vonatkozóan, hogy a jégsapkák olvadásával olyan vírusok válnak aktívvá, amelyek már 5 vagy 10 ezer éve vannak befagyva. Ezekkel kapcsolatban egyelÅ‘re kevés megbízható információink vannak.
Mindenesetre az ezzel kapcsolatos kutatások rendkívül fontosak lehetnek, mert alapvetÅ‘ fontosságúak abból a szempontból, hogy a tisztítások szükséges gyakoriságát ez alapjaiban határozza meg. Ennek megfelelÅ‘en, a legdurvább helyzet a papír, fa, műanyag és üveg felületekkel kapcsolatban van, mert ott 4, sÅ‘t a papír és a műanyag esetén 5 napig is „túlélhet”. Fontos azonban az apró betűs rész is, ez a kutatás általában a korona vírusokkal kapcsolatban készült és ebben az új koronavírus (SARS-CoV-2) még nem szerepelt, de kiindulási alapnak jó.

COVID-19
2019. decemberében kitört járvány, amely a tudósok és kutatók szerint már a lappangási idÅ‘ alatt is fertÅ‘zÅ‘, azonban a tünetmentes fertÅ‘zésekrÅ‘l még csak korlátozott mennyiségű adat áll rendelkezésre. A fertÅ‘zÅ‘ járvány elsÅ‘ hivatalos kínai neve új típusú koronavírus járvány-incidens volt. Hivatalos belsÅ‘ dokumentum szerint egy 55 éves páciens lehetett az elsÅ‘, akit 2019. november 17-én megfertÅ‘zött az új koronavírus

SARS-CoV-2 MegelÅ‘zÅ‘ fertÅ‘tlenítés
Célja, hogy a kémiai és/vagy fizikai módszerek segítségével elÅ‘készítse a területet a fertÅ‘tlenítÅ‘ takarításhoz, annak érdekében, hogy a takarítást végzÅ‘ munkatársak minél kisebb egészségügyi veszélynek legyenek kitéve. EttÅ‘l a ténytÅ‘l függetlenül a takarítás végzése védÅ‘öltözékben, maszk (szükség szerint, lokációtól függÅ‘en szemüveg) és kesztyű alkalmazása mellett kell, hogy történjen.

SARS-CoV-2 FertÅ‘tlenítÅ‘ takarítás
Célja, hogy a kémiai és/vagy fizikai módszerek segítségével eltávolítsa a szennyezÅ‘dések lehetÅ‘ legnagyobb részét, annak érdekében, hogy a területen minél eredményesen elvégezhetÅ‘ legyen a záró fertÅ‘tlenítés.

SARS-CoV-2 Záró FertÅ‘tlenítés
Célja, hogy a kémiai/fizikai módszerek segítségével elpusztítson/inaktíválja a vírusok lehetÅ‘ legnagyobb hányadát. Klasszikus értelemben a ZF az elszállított vagy eltávozott beteg környezetében hátramaradt patogén mikroorganizmusok elpusztítását, inaktiválását jelenti.

FertÅ‘tlenítÅ‘szer
Olyan egy vagy több speciális (biocid) hatóanyagot tartalmazó kémiai oldatok, amelyek alkalmazásának célja a különbözÅ‘ biológiai szennyezÅ‘dések megsemmisítése, inaktiválása. A szerek meghatározásának három fontos szempontja van: hatásspektrum (milyen típusú mikroorganizmusok ellen hatásos: baktericid, fungicid, virucid, stb.), javasolt hígítási arány és az annak megfelelÅ‘ behatási idÅ‘. A fertÅ‘tlenítÅ‘ szerek minden esetben megfelelÅ‘ vizsgálaton esnek át és a felhasználáshoz hatósági engedéllyel kell, hogy rendelkezzenek.

FertÅ‘tlenítÅ‘ hatású tisztítószer
Vagy tisztító hatású fertÅ‘tlenítÅ‘ szer, más szóval egyfázisú szer, vagyis egy fázisban tisztít és fertÅ‘tlenít. Definíció szerint, tehát nem csak fertÅ‘tlenít, hanem képes a tapadó szennyezÅ‘déseket fellazítani és oldatban tartani. Fontos, hogy e szerek csak bizonyos korlátozásokkal alkalmazhatóak és ezt alapvetÅ‘en a kritikus mennyiségű szennyezÅ‘dés határozza meg. Fontos szempont, hogy a reakcióidÅ‘ minden esetben rövidebb, mint a behatási idÅ‘.

 

Ritz Tibor - SARS-CoV-2-TTP Protokoll