Alapfogalmak

SARS-CoV-2-TTP Protokoll szerint (Szerző: Ritz Tibor)
A teljes dokumentáció   LETÖLTHETŐ INNEN

Fertőtlenítés (dezinfekció)
Minden olyan kémiai és/vagy fizikai eljárás, amely, egy adott térben vagy felületetem jelen lévő korokozók elpusztítására, számuk drasztikus csökkenésére vagy inaktiválásukra irányul és azt eredményesen megvalósítja.

Tisztítás
Minden olya kémiai és/vagy fizikai eljárás, amely, egy adott térben vagy felületetne, az oda nem való anyagokat távolítja el.

Takarítási szolgáltatás
Formailag és tartalmilag értékelhető, bizalmi, dokumentált és lehetőség szerint a megrendelő főtevékenységébe integrált szolgáltatás, mely során egy előre meghatározott területen, az oda nem való és ott valamilyen kockázatot jelentő anyagokat tartják távol vagy távolítják el szakszerű módszerekkel és tervezett időben. A takarítási szolgáltatás tehát mindenre kiterjed a tisztításra és a fertőtlenítésre is.

Mikroorganizmus
Mikroszkopikus méretű, egy- vagy többsejtű, vagy sejtes szerkezet nélküli élő/életjeleket mutató szervezet. Ide tartoznak a baktériumok, egyes gombák, vírusok, tágabb értelemben a moszatok, vagy egysejtűek is.

Patogén (korokozó)
A mikroorganizmusok azon csoportja, amelyek sajátos anyagcseréjüknek (toxinok ürítése), vagy viselkedésüknek (sejtek funkcióinak átprogramozása) köszönhetően, ha egy szervezetben egy bizonyos szint felett elszaporodnak, az adott szervezet egészségét és sok esetben a túlélését veszélyeztetik.

Vírus
1892-ben felfedezett mikroszkopikus méretű (20-1500 nanométer, vagyis 0,02 – 1,5 mikronméter), a sejteken kívül életjelenségeket nem mutató, az esetek többségében patogén biológiai organizmus, amely nem sejtes szerveződésű és csak parazitaként, más élőlények sejtjeiben képes szaporodni.

SARS-CoV-2
Egy új – korábban emberben nem azonosított – rendkívül patogén, elsősorban cseppfertőzéssel terjedő koronavírus törzs. Átlagos inkubációs periódusa körülbelül 5 nap. Fertőzési képessége és a halálozási aránya is többszöröse az influenzáénak, főleg 70 év feletti emberek esetében.
Jelenlegi ismeretink szerint hő érzékeny és 56° C hőmérsékleten 30 perc alatt inaktiválható, 75%-os alkoholos, peroxiecetsav és klórtartalmú fertőtlenítőszerekkel hatékonyan elpusztítható. További fontos szempont, hogy mely felületeken marad aktív és mennyi ideig. Úgy is fogalmazhatunk, hogy bizony felületeket kedvel.

Perszisztencia (időbeni fertőzőképesség)
Egy mutatószám, ami azt fejezi ki, hogy mennyi ideig marad egy mikroorganizmus potenciális életben és/vagy aktív, miután kikerült a környezetbe. Nyilván ez nagyrészt függ attól, hogy ez baktérium, gomba vagy vírus. A baktériumok és gombák, amennyiben a felületeken kedvező életkörülményeket (mikro klimatikai viszonyok, táptalaj) találnak képesek önállóan szaporodni és egyes fajok pedig a kedvezőtlen körülmények hatására spóra „üzemmódra” állnak át és akár több 1 000 évig is képesek ebbe az állapotban maradni. A vírusok esetében viszont amennyiben nem találnak megfelelő élő sejtet, szaporodni nem képesek és annak megfelelően, hogy milyen fajtájúak, milyen mikro klimatikai környezetbe kerülnek és milyen az a felület ahová kerülnek, néhány órától néhány napig élnek túl, vagyis maradnak fertőzőképesek vagy funkcionálisak. Vírusok tekintetében is van adat arra vonatkozóan, hogy a jégsapkák olvadásával olyan vírusok válnak aktívvá, amelyek már 5 vagy 10 ezer éve vannak befagyva. Ezekkel kapcsolatban egyelőre kevés megbízható információink vannak.
Mindenesetre az ezzel kapcsolatos kutatások rendkívül fontosak lehetnek, mert alapvető fontosságúak abból a szempontból, hogy a tisztítások szükséges gyakoriságát ez alapjaiban határozza meg. Ennek megfelelően, a legdurvább helyzet a papír, fa, műanyag és üveg felületekkel kapcsolatban van, mert ott 4, sőt a papír és a műanyag esetén 5 napig is „túlélhet”. Fontos azonban az apró betűs rész is, ez a kutatás általában a korona vírusokkal kapcsolatban készült és ebben az új koronavírus (SARS-CoV-2) még nem szerepelt, de kiindulási alapnak jó.

COVID-19
2019. decemberében kitört járvány, amely a tudósok és kutatók szerint már a lappangási idő alatt is fertőző, azonban a tünetmentes fertőzésekről még csak korlátozott mennyiségű adat áll rendelkezésre. A fertőző járvány első hivatalos kínai neve új típusú koronavírus járvány-incidens volt. Hivatalos belső dokumentum szerint egy 55 éves páciens lehetett az első, akit 2019. november 17-én megfertőzött az új koronavírus

SARS-CoV-2 Megelőző fertőtlenítés
Célja, hogy a kémiai és/vagy fizikai módszerek segítségével előkészítse a területet a fertőtlenítő takarításhoz, annak érdekében, hogy a takarítást végző munkatársak minél kisebb egészségügyi veszélynek legyenek kitéve. Ettől a ténytől függetlenül a takarítás végzése védőöltözékben, maszk (szükség szerint, lokációtól függően szemüveg) és kesztyű alkalmazása mellett kell, hogy történjen.

SARS-CoV-2 Fertőtlenítő takarítás
Célja, hogy a kémiai és/vagy fizikai módszerek segítségével eltávolítsa a szennyeződések lehető legnagyobb részét, annak érdekében, hogy a területen minél eredményesen elvégezhető legyen a záró fertőtlenítés.

SARS-CoV-2 Záró Fertőtlenítés
Célja, hogy a kémiai/fizikai módszerek segítségével elpusztítson/inaktíválja a vírusok lehető legnagyobb hányadát. Klasszikus értelemben a ZF az elszállított vagy eltávozott beteg környezetében hátramaradt patogén mikroorganizmusok elpusztítását, inaktiválását jelenti.

Fertőtlenítőszer
Olyan egy vagy több speciális (biocid) hatóanyagot tartalmazó kémiai oldatok, amelyek alkalmazásának célja a különböző biológiai szennyeződések megsemmisítése, inaktiválása. A szerek meghatározásának három fontos szempontja van: hatásspektrum (milyen típusú mikroorganizmusok ellen hatásos: baktericid, fungicid, virucid, stb.), javasolt hígítási arány és az annak megfelelő behatási idő. A fertőtlenítő szerek minden esetben megfelelő vizsgálaton esnek át és a felhasználáshoz hatósági engedéllyel kell, hogy rendelkezzenek.

Fertőtlenítő hatású tisztítószer
Vagy tisztító hatású fertőtlenítő szer, más szóval egyfázisú szer, vagyis egy fázisban tisztít és fertőtlenít. Definíció szerint, tehát nem csak fertőtlenít, hanem képes a tapadó szennyeződéseket fellazítani és oldatban tartani. Fontos, hogy e szerek csak bizonyos korlátozásokkal alkalmazhatóak és ezt alapvetően a kritikus mennyiségű szennyeződés határozza meg. Fontos szempont, hogy a reakcióidő minden esetben rövidebb, mint a behatási idő.

 

Ritz Tibor - SARS-CoV-2-TTP Protokoll