Ajánlatkérés

Jelen nyilatkozatom aláírásával kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a RO-LAND PLUS Kft. (székhely: 2143 Kistarcsa Szabadság út 56/D.; cégjegyzékszám: 13-09-195726; a továbbiakban: Társaság) személyes adataimat kezelje és a szükséges körben és mértékben felhasználja. A Társaság honlápján szereplő adatvédelmi tájékoztatót teljes körűen megismertem és megértettem. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Társaság részemre postai és elektronikus úton levelet küldjön. Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.